EN فا

از طریق USSD

مشترکین آرین تل می توانند از طریق کدهای دستوری زیر نسبت به خرید شارژ یا پرداخت صورتحساب خود اقدام نمایند
  • ·       کد دستوری

برای آگاهی از میزان بدهی قابل پرداخت در سیم کارتهای دائمی میتوان از کدهای دستوری ذیل استفاده نمود.

  • پایان دوره       #1*1*1*6*
  • میان دوره       2#*1*1*6*

 

و برای سیمکارتهای اعتباری  از کدهای دستوری ذیل استفاده نمود.

  • استعلام مانده حساب         #1*2*6*
  • افزایش اعتبار ار طریق شارژ عادی            #2*2*6*
  • افزایش اعتبار از طریق شارژ شگفت انگیز       # 3*2*6*
  • افزایش اعتبار از طریق شارژ اضطراری            #4*2*6*